Spaudos terminų žodynas

Kreiduotas popierius, dažniausiai naudojamas žurnaluose.

Dažniausiai knygos arba brošiūros pavidalo spausdintas, periodinis leidinys, turintis įvairų turinį ir skirtingą paskirtį.

Knyga, kurioje pateiktos glaustos mokslinės žinios, kurių išdėstymas pritaikytas greitai surasti informaciją (pavyzdžiui, žodynas, telefonų knyga ir pan.).

Autorinių teisių apsaugos ženklas.